Enquêteresultaat bouwoverlast NoordZuidlijn Vijzelgracht

Enquêteresultaat bouwoverlast NoordZuidlijn Vijzelgracht

prre* publiceert;  ‘Enquête Metrobouw NZ/lijn Vijzelgracht’ van de Stichting Gijzelgracht’

Het boekje is ook te bestellen (hard copy).

Als u een exemplaar wilt bestellen bel dan met prre*, 020 – 6245600 of 06 21871963

#Vijzelgracht #NZlijn/bouwterrein opgeruimd, #radio1 12-12-’14

Vijzelgracht 10 bovenop de bouwput

Vrijdagochtend 12 december, vroeg opstaan voor telefonisch interview met #radio1. Om 10 voor 7 ’s morgens de lucht in. Reactie gevend op het feit dat het feest is omdat het NZlijn-bouwterrein station Vijzelgracht opgedoekt wordt. Soort van dan… de helft tot nu toe.

Natuurlijk is het feest; de hekken zijn na meer dan 8 jaar verdwenen. De portaalkraan met zijn verplichte arbo piep, piep, piep, voor de bouwers is weg dus stil… Maar het werk is zeker nog niet klaar. Onder de grond zal er minstens nog 1,5 jaar hard gewerkt moeten worden. Met meer mankracht dan ooit ervoor op het stukje Vijzelgracht. Huizen van de 1e verzakking juni 2008 moeten nog opgeknapt worden. De aankleding van het kolossale entree station Vijzelgracht moet nog plaatsvinden etc…

Voorbereiding op het interview maakte dat weer meer dan duidelijk. Ja, het is een zichtbare mijlpaal. Het stuk grond ligt er nu verlaten bij. Er is een grote kerstboom geplaatst met heel veel lichtpuntjes. Het is wachten op de finale invulling; de ‘rode loper’ Het entree van Amsterdam over 1,5 jaar. Nee we zijn er nog niet… Stichting Gijzelgracht blijft actueel in mee denken, in de gaten houden & onafhankelijk communiceren. En informatie verzamelen om  de opgedane kennis in te kunnen zetten bij soortgelijke projecten in de toekomst.

Later op die dag staan we op het lege bouwterrein rond de vuurkorven met een wijntje in de hand. De bewoners, ondernemers, gemeente ambtenaren en uitvoerders station Vijzelgracht, we delen onze bevindingen. Het is koud, maar goed om elkaar te zien. We drinken in goede harmonie dat wijntje, dat is in ieder geval gelukt.

Website stichting Gijzelgracht de lucht in!!

Vrijdag de 13e was het zover.

Na hard werken met gemengde gevoelens was de website van de stichting Gijzelgracht gevuld genoeg om aan te bieden aan het publiek. Even stilstaan… symbolisch met balonnen die hun weg zochten in ‘space’ met de tekst ‘www.gijzelgracht.nl de lucht in’. Heerlijk gevoel.

Alle vragen die de stichting krijgt kunnen nu al vaak beantwoord worden door de website met geschiedenis en actuele ontwikkelingen. Er is een hoop gebeurd en er staat nog een hoop te gebeuren. Een week na de lancering was er weer een verzakking aan de Vijzelgracht. Op de tweede zandlaag dit keer. Molly, de boor, ligt maar te wachten op het Weteringcircuit. Wanneer zal ze verder mogen?

Het scheve huis

Prachtig muziektheater gezien afgelopen zaterdag. Olivier stond aan het einde in de schijnwerpers wat was hij blij. Op het podium geinterviewd door de populaire Bart Meijer (Het Klokhuis). Hij had zijn eigen scheve huis, een surprise uit 2008 van een vriendje uit de klas, bij hem. Hij mocht die ook laten zien. En… hij kreeg een heuse oscar mee naar huis. Nou die verjaardag van 2008 is wel weer helemaal ingehaald.

Muziektheater 'het scheve Huis'

Gemeente Amsterdam wil curatele

Zoveel hoeft de gemeente niet te doen, akkoord te gaan met borgstelling zodat wij als familie een hypotheek kunnen krijgen van de Triodos bank. Conform de uitspraak van de rehter. Gewoon weer fijn een eigen thuis maken na 3,5 jaar, iedereen kijkt ernaar uit. De familie en de Triodos bank hebben vertrouwen in elkaar sinds september. De gemeente Amsterdam zal als papieren tijger functioneren, hun risico is nihil. Toch wil de gemeente Amsterdam graag van zich laten horen als superopzichter. Iets wat ontbrak bij de verzakkingen van de huizen in 2008 door aanleg van de Noord/Zuidlijn metro.

De gemeente zet voorwaarden in haar borg alsof de familie een verslavingsverleden heeft en onder curatele gesteld moet worden. Het enige lijntje dat de familie gezien heeft en helaas ook tot in het bot heeft moeten voelen is het Noord/Zuidlijntje. En geloof me, we zijn daar niet aan verslaafd. Ik snap dan ook niet waarom we weg gezet worden als onverantwoordelijke mensen. Is het omdat we vertrouwde op de bouw en de verzakking nooit  verwachten? Te naïef en te goed van vertrouwen in de gemeente Amsterdam, wil ze nu opvoeden en laten zien dat een eigen gemeente helemaal niet te vertrouwen is en je op het ergste voorbereid moet zijn als je iets meemaakt wat ze liever niet had zien gebeuren.

Dus rekken, blijven steken en doorboren denkt ze, zij heeft de tijd en de middelen om dit te kunnen doen. Tjeerd Herrema heeft nog net op tijd het project kunnen verzekeren. Die naïeve burgers lekker niet. Zij konden zich niet verzekeren voor het project N/Zlijn geen verzekeringsmaatschappij wilden de burgers hebben, ze vergeleken het met een natuurramp daar kan je je ook niet voor verzekeren. Of… kan ze niet meer zonder ons en kan ze ons niet loslaten? Ben ik te aanwezig en betrokken geweest bij haar werk? Lastig.

Spanning blijft aanhouden

werkzaamheden bord aan de Noord/Zuidlijn station Vij

zo mooi wordt de Vijzelgracht weer!

De spanning omtrent de afwikkeling van bouwramp Noord/Zuidlijn blijft maar duren. Hypotheek nog steeds niet geregeld. Aan de Triodos Bank ligt het niet. De huisadvocate van de gemeente is slecht bereikbaar, prioriteit ligt ergens anders, de vaart wordt er zo weer een week uitgehaald, hoe hard je ook je best doet.

Nog een (herfst)vakantie erbij die overschaduwd is  door het slepende proces met de gemeente Amsterdam. Omdat ons huis op de plek stond die het moest ontgelden door een fout in de bouw van de Noord/Zuidlijn. We willen het boek sluiten en gewoon weer wonen op een plek in de buurt.

De basisbehoefte voor een leven is niet gemakkelijk te realiseren als je eigen huis op de plek stond waar de klappen vallen. Je wordt als schuldige behandeld. Jij bent verantwoordelijk en fout als bewoner, überhaupt omdat je er bent om de gemeente te confronteren met het feit dat ze aan het bouwen zijn waar mensen kiezen om te wonen in de prachtige historische panden langs hun gekozen traceé, lijkt het wel. Jammer.

Gelukkig ben ik zelfstandige en heb ik fijne klanten en kan met hun wel opbouwend bezig zijn.

Gemeente Amsterdam heeft de buit binnen & sluit de deuren

bouwput Noord/Zuidlijn

bouwput Noord/Zuidlijn

Tegen de gemeente Amsterdam, Noord/Zuidlijn, wint  Tilanus & Van Gelder het kort geding , 27 september j.l..

De rechter besliste dat de gemeente wel haar verantwoordelijkheid moest nemen en de bewoners/eigenaren van de Vijzelgracht 10hs moet helpen met het regelen van een nieuwe hypotheek. Omdat de bewoners genoodzaakt zijn hun huidige hypotheek open te breken naar aanleiding van de bouwwerkzaamheden/verzakkingen Noord/Zuidlijn.

Terugkeer Vijzelgracht bleek al snel onmogelijk voor de eigenaren/bewoners. Het geluidsoverlast is nog steeds rampzalig maar ook de  meetgegevens van de verzakking, van hun pand aan de Vijzelgracht, kregen zij niet van de gemeente Amsterdam. De exacte status van het huis bleef onbekend. omdat, dit in tegenstelling tot  jarenlange toezeggingen en geruststellingen dat de meetgegevens altijd opvraagbaar zijn door de eigenaren om het proces helder en transparant te houden. Geen inzicht dus voor Tilanus & Van Gelder wel een weten dat de status van hun oude thuis niet goed is.

Tilanus & Van Gelder hebben zelf twee afzonderlijke bouwadvies rapporten laten maken waaruit bleek dat een gedegen onderzoek noodzakelijk is voor het pand voordat je kunt zeggen dat er niets aan de hand is. De rapporten zijn begin dit jaar aan de gemeente gestuurd. Ondanks de verwachting van deskundigen reageerde de gemeente op de vraag hoe lang het zou duren om het huis klaar te hebben dat bij ‘bewoning-klaar maken’ er gedacht moest worden aan bijwerken van wat stucwerk in het huis meer niet.

Verbazend want het pand is in dramatische korte tijd verzakt wat de fundering naar grote waarschijnlijkheid kwaad heeft gedaan. Het gehele huis is ontwricht o.a. te zien aan de voorgevel die komt steeds verder los te staan van het huis en gaat richting bouwput, de gemeente  negeert dit volledig. Stelling van de gemeente; is niet zo, er is niets aan de hand met dat huis.

Kortom… erkenning krijgen in de schade aan het pand zou weer jaren duren die tijd is er niet meer en het kost emotioneel & financieel veels te veel. Tilanus & Van Gelder willen graag doorgaan met hun leven op een vaste woonplek na 3 jaar verhuizen en onzekerheid dus knoop doorhakken; een ander huis dat is duidelijk.

Direct na het kort geding zijn beide partijen, Tilanus & Van Gelder en de gemeente Amsterdam, in gesprek gegaan. Insteek was om de bodemprocedure, gepland 26 oktober, te voorkomen. En… samen te werken naar  een finale kwijting.

De wens van beide partijen was duidelijk, laten we er samen uit komen. Het zal hard werken worden maar met de goede wil moet het lukken.

Fijn, de uitspraak van de rechter had de angel eruit getrokken.

Tilanus & Van Gelder zijn van zeer goede willen en goed vertrouwen. Zij zetten vaart achter de verkoop van hun verzakte pand aan de Vijzelgracht aan de gemeente Amsterdam. Voor een te lage prijs passeert de Vijzelgracht naar de gemeente, zoals afgesproken we zijn tenslotte in welwillende onderhandeling met de gemeente. De passering vond plaats exact een week na  het gewonnen kort geding, 4 oktober j.l..

Een kwartier nadat de gemeente de buit ‘Vijzelgracht’ binnen had liet zij weten toch niet meer voor verder overleg open te staan. We zien elkaar wel in de rechtzaal.

De angel werd weer terug gestopt waar die al 3 jaar zat. Ik moet nu toch echt de rechter quoten,  haar zeer beschaafde reactie gaf op het slot van het pleidooi van de gemeente tijdens het kortgeding; ‘ik heb u duidelijk gehoord, waarvoor dank, wel moet ik zeggen, ik vind het eind weinig elegant!

Nou we hebben niets meer; de deur voor overleg is gesloten onze huisdeur is ook gesloten, zo weinig elegant.

En de gemeente heeft weer haar kop in het (bouw)zand en haar rug naar ons toegekeerd. En wij zitten met een irriterende angel die je dag & nacht voelt.